ДЕЛЬТАПРОМЕНІ

де́льта-про́мені множинний іменник

Орфографічний словник української мови 

ДЕЛЬТАФУНКЦІЯ →← ДЕЛЬТАПРОМІННЯ

T: 0.083527148 M: 3 D: 3