ГУМОРАЛЬНИЙ

гумора́льний прикметник

Орфографічний словник української мови 

ГУМОРЕСКА →← ГУМОР

T: 0.077918563 M: 3 D: 3