ГРАФІТНОВУГІЛЬНИЙ

графі́тно-ву́гі́льний прикметник

Орфографічний словник української мови 

ГРАФІТО →← ГРАФІТНИЙ

T: 0.090098417 M: 3 D: 3