ХЕМОРЕЦЕПТОР

хемореце́птор іменник чоловічого роду

Орфографічний словник української мови 

ХЕМОСИНТЕЗ →← ХЕМОМЕТАМОРФІЗМ

T: 0.149724253 M: 3 D: 3