БАРДІВСЬКИЙ

ба́рдівський прикметник

Орфографічний словник української мови 

БАРДА →← БАРД

T: 0.364667005 M: 4 D: 3